اندازه تصویر زندگی سریال همراه تلگرام

اندازه: تصویر زندگی سریال همراه تلگرام ارتباط بازیگر تصویری بازیگری اینستاگرام آزاده نامداری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پرونده فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی و تخلفات نفتی احمدی‌نژاد به روایت رحمانی‌فضلی

وزیر کشور توضیحاتی راجع به پرونده فروش نفت در وقت ریاستش بر کرسی دیوان محاسبات ارائه داد. 

پرونده فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی و تخلفات نفتی احمدی‌نژاد به روایت رحمانی‌فضلی

پرونده فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی و تخلفات نفتی احمدی نژاد به روایت رحمانی فضلی

عبارات مهم : تخلفات

وزیر کشور توضیحاتی راجع به پرونده فروش نفت در وقت ریاستش بر کرسی دیوان محاسبات ارائه داد.

به گزارش منزل ملت ؛ عبدالرضا رحمانی فضلی راجع به تخلفات نفتی احمدی نژاد طی سال های ٨٧ تا ٩١ که همزمان با ریاست وی در دیوان محاسبات بوده هست، گفت: دیوان محاسبات موظف است هر سال گزارش تفریغ بودجه را آماده کند که در آن سال ها نیز هر سال تفریغ بودجه آماده شده است و گزارش آن به مجلس ارائه شده است و اکنون نیز در قالب تفریغ بودجه تخلفات که در حوزه های متفاوت بوده ارائه شده، ولی بنده حضور ذهن ندارم که از سوی شخص آقای احمدی نژاد تخلفاتی صورت گرفته است یا خیر.

پرونده فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی و تخلفات نفتی احمدی‌نژاد به روایت رحمانی‌فضلی

وزیر کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات در آن وقت وظیفه خود را انجام داده هست، افزود: دیوان محاسبات ابتدا گزارشی راجع به تفریغ بودجه و تخلفات تهیه می کنند و بررسی ها در مسیر دادسرا، هیئت های مستشاری و حاکم شرع قرار می گیرد، ولی بنده چون سال ۹۲ نبودم اطلاعی ندارم که این پرونده ها در چه مرحله پیگیری قرار دارد.

ابهام چگونگی هزینه کرد فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی است

وزیر کشور توضیحاتی راجع به پرونده فروش نفت در وقت ریاستش بر کرسی دیوان محاسبات ارائه داد. 

وی راجع به اینکه آیا شخص احمدی نژاد تخلفی انجام داده است یا خیر، ادامه داد:بنده حضور ذهن ندارم و اگر تخلفاتی بوده گزارش آن درقالب تفریغ بودجه به مجلس ارائه شده است است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مسئله فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی در همان وقت پیگیری و از طریق بنده به دادسرا ارسال شد، یادآور شد: بررسی این پرونده ها فرآیند پیچیده و طولانی دارد، آیا که در آن وقت نیز چنین مجوزی به نیروی انتظامی داده شده است بود، ولی مشکلی وجود نداشت بلکه مسئله اینجا بود که این نفتی که فروخته شده است بود، درآمد آن چگونه هزینه شده است و آیا به خزانه واریز شده است یا خیر و عنوان مورد پرسش این بخش بود.

صدور مجوز جهت فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شده است بود

پرونده فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی و تخلفات نفتی احمدی‌نژاد به روایت رحمانی‌فضلی

وی با تاکید بر اینکه در آن وقت صدور مجوز جهت فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شده است بود، افزود: این عنوان که درآمد فروش نفت در محل تعیین شده است هزینه شده است و به خزانه واریز شده است پرسش دیوان محاسبات بود لذا این مباحث باید تفکیک شود، آیا که امروز دیده می شود این پرسشها به صورت کلی مطرح می شود.

وزیر کشور با بیان اینکه مجوز باید بررسی شود، ادامه داد: باید گفت این مجوز از مجاری خود اخذ شده است و نیروی انتظامی تخلفی در اخذ مجوز انجام نداده هست، ولی این عنوان که درآمد فروش نفت بهدخزانه واریز شده است یا خیر و یا در محل تعیین شده است هزینه شده است یا خیر، جهت دیوان محاسبات در آن وقت شبهه به وجود آمد که پرونده جهت پیگیری به دادسرا ارسال شد.

وزیر کشور توضیحاتی راجع به پرونده فروش نفت در وقت ریاستش بر کرسی دیوان محاسبات ارائه داد. 

دیوان محاسبات با اسناد سروکار دارد

وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات یک نهاد قانونی بوده که وابسته به مجلس هست، اظهار کرد: در ۵ سالی که بنده در دیوان محاسبات بودم مسیر کار در آنجا کارشناسی، قانونی و مبتنی بر اسناد بوده و در واقع دیوان محاسبات با تحلیل سر و کار ندارد، بلکه با اسناد سر و کار دارد بنابراین مجاری و فرآیند کار به گونه ای است که یک جا تصمیم گیری نمی شود.

پرونده فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی و تخلفات نفتی احمدی‌نژاد به روایت رحمانی‌فضلی

رحمانی فضلی با بیان یک حسابرس، حسابرسی می کند، ولی حسابرس کل و معاون نظارت مربوطه بر این حسابرسی نظارت دارند، افزود: موارد حسابرسی ها جمع بندی می شود و در فرآیند تفریغ بودجه ذکر می شود، در تفریغ بودجه معاونین، کارشناسان، حسابرسان کل مستشاران و حاکم شرع حضور دارند و دوباره تفریغ بودجه بحث می شود و در این باره رای گیری می کنند که همه رای می دهند و بعد از آن در فرایند پیگیری قرار می گیرد.

به مصلحت هیچ کس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کنند

وی ادامه داد: بر این اساس مباحث ابتدا در دادسرا، سپس هیئت مستشاری و بعد از آن حاکم شرع پیگیری می شود و ٨ مرحله در فرایند واقع هست، لذا امکان اعمال نفوذ در دادسرا وجود ندارد، بنابراین با توجه به اینکه محکمه قانونی است هرچیزی که مطرح می شود باید اسناد آن را در دیوان دید و نر شخصی جهت اسناد دفاعیه داشته می تواند از حقوق خود دفاع کند.

وزیر کشور تصریح کرد: به مصلحت هیچ کس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کنند و بگوید پرسشها با تحلیل یا غرض از سوی دیوان محاسبات مطرح می شود، ۵ سالی که بنده دیوان بودم با چنین مسئله ای روبه رو نشدم و ساختار آن به گونه ای تعبیه شده است که امکان نفوذ وجود ندارد.

واژه های کلیدی: تخلفات | پرونده | نیروی انتظامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs